Twoja Szkoła Językowa
Niezmiennie od lat w Dąbiu na Tarasie
angielski, niemiecki, hiszpański, włoski 
Dla dzieci, młodzieży i dorosłych
oraz Firm i Instytucji.
Zajęcia indywidualne i w małych grupach.
Stacjonarnie i on-line

o nas

KINGDOM of KNOWLEDGE to Szkoła językowa, w której od lat uczą się dzieci młodzież oraz dorośli, szkoła współpracuje również z firmami i instytucjami.
Znajdujemy się na prawobrzeżu miasta Szczecina, jak również on-line bez granic.


W KINGDOM of KNOWLEDGE od lat niezmiennie uczą doświadczeni lektorzy w oparciu o najskuteczniejsze metody pracy. Podczas pokazowej lekcji próbnej

diagnozujemy i konsultujemy poziom znajomości języka, dobieramy metodykę pracy.

Z KINGDOM of KNOWLEDGE pokonasz bariery językowe, zyskasz swobodę wypowiedzi!

Zdasz egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny!
Zdobędziesz międzynarodowe certyfikaty językowe! 

 

INDYWIDUALNE KURSY JĘZYKA:
*ANGIELSKIEGO
*NIEMIECKIEGO
*HISZPAŃSKIEGO
INDYWIDUALNY KURS
*MATEMATYKI
KURSY PROWADZIMY NA KAŻDYM ETAPIE ZNAJOMOŚCI JĘZYKA OD A1-C1
NASZE INDYWIDUALNE KURSY KAŻDORAZOWO PROWADZIMY ZGODNIE Z OCZEKIWANIAMI SŁUCHACZY NIEZALEŻNIE CZY JEST TO:
*POMOC W NAUCE
*DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWYCH 
*DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCIMATEMATYCZNYCH
*INDYWIDUALNY KURS KONWERSACYJNY -MASTERCLASS
KURS JEST PROWADZONY  100% W JĘZYKU ANGIELSKIM  W OPARCIU O METODĘ DIRECT ORAZ NAJNOWSZE WYDARZENIA ZE ŚWIATA  POLITYKĘ I KULTURĘ . KURS PRZEZNACZONY JEST DLA OSÓB, KTÓRE CHCĄ WYKORZYSTYWAĆ JĘZYK ŻYCIU CODZIENNYM. 


*Powyższe kursy stanowią ofertę podstawową, kierowaną do wszystkich grup wiekowych i prowadzone są na różnych poziomach A1-C1 
*Pozostałe nieuwzględnione w cenniku kursy, mogą być oparte na bazie indywidualnie przygotowanej oferty 
*Wszystkie aktualne (stałe i okresowe) rabaty znajdują się na stronie w zakładce Rabaty

*Rabaty łączą się ze sobą, chyba że ich definicja mówi inaczej. 
*Przyznane rabaty zgodnie z umową kursu, obowiązują w przypadku terminowych wpłat. 

GRUPOWE KURSY JĘZYKA:
*ANGIELSKIEGO
*NIEMIECKIEGO
*HISZPAŃSKIEGO
GRUPOWE KURSY
 *MATETYKI
NASZE GRUPOWE KURSY JĘZYKOWE PROWADZIMY DLA KAŻDEJ GRUPY WIEKOWEJ, NAJMŁODSI SŁUCHACZE MAJĄ 5 LAT, KOLEJNE GRUPY TO  DZIECI W WIEKU SZKOLNYM, NASTOLATKOWIE ORAZ CIĄGLE PRZYBYWAJĄCE GRUPY DOROSŁYCH SŁUCHACZY. DOKŁADNIE DOBIERAMY UCZESTNIKÓW GRUPY WZGLĘDEM WIEKU I POZIOMU ZNAJOMOŚCI JĘZYKA. KURSY GRUPOWE PROWADZIMY W MAŁYCH GRUPACH DO 6 OS, STAWIAMY NA MOŻLIWOŚĆ INDYWIDUALNEGO PODEJŚCIA DO KAŻDEGO UCZESTNIKA.
NASZE GRUPOWE KURSY MATEMATYKI PROWADZIMY DLA GRUP SKUPIONYCH NA WSPÓLNYM CELU, ZAPRASZAMY ZORGANIZOWANE GRUPY.


*Podział grup odbywa się na podstawie wieku i poziomu znajomości języków obcych lub matematyki 
*Powyższe kursy stanowią ofertę podstawową, kierowaną do wszystkich grup wiekowych i prowadzone są na różnych poziomach A1-C1 
*Pozostałe nieuwzględnione w cenniku kursy, mogą być oparte na bazie indywidualnie przygotowanej oferty 
*Wszystkie aktualne (stałe i okresowe) rabaty znajdują się na stronie w zakładce rabaty.

*Rabaty łączą się ze sobą, chyba że ich definicja mówi inaczej. 
*Przyznane rabaty zgodnie z umową kursu, obowiązują w przypadku terminowych wpłat.

KURSY GRUPOWE  PRZGOTOWYJĄCE DO EGZAMINÓW MATURALNYCH Z: *JĘZYKA ANGIELSKIEGO
*JĘZYKA NIEMIECKIEG0
SĄ TO KURSY OBEJMUJĄCE PAKIET 30 ZAJĘĆ W WYMIARZE 90 MINUT. PODCZAS KTÓRYCH PRACUJEMY NA BAZIE AKTUALNYCH WYMOGÓW EGZAMINACYJNYCH W OPARCIU O NAJNOWSZE  MATERIAŁY, W PROGRAMIE KURSU REALIZUJEMY ZAJĘCIA Z ZAGADNIEŃ GRAMATYCZNYCH, TECHNIKI WYPOWIEDZI USTNYCH, ROZWIĄZUJEMY ARKUSZE EGZAMINACYJNE.

KURSY INDYWIDUALNE PRZGOTOWYJĄCE DO EGZAMINÓW MATURALNYCH Z
* JĘZYKA ANGIELSKIEGO
* JĘZYKA NIEMIECKIEGO
* MATEMATYKI
SĄ TO KURSY REALIZOWANE W OPARCIU O AKTUALNE WYMAGANIA EGZAMINACYJNE I WSPÓLNIE USTALONY PROGRAM.CENY INDYWIDUALNEGO PRZYGOTOWANIA SĄ ZGODNE Z CENAMI KURSÓW INDYWIDUALNYCH.

 

KURSY GRUPOWE  PRZGOTOWYJĄCE DO EGZAMINÓW ÓSMYCH KLAS Z: *JĘZYKA ANGIELSKIEGO
*JĘZYKA NIEMIECKIEG0
*MATEMATYKI
SĄ TO KURSY OBEJMUJĄCE PAKIET 30 ZAJĘĆ W WYMIARZE 90 MINUT. PODCZAS KTÓRYCH PRACUJEMY NA BAZIE AKTUALNYCH WYMOGÓW EGZAMINACYJNYCH W OPARCIU O NAJNOWSZE  MATERIAŁY, W PROGRAMIE KURSU REALIZUJEMY ZAJĘCIA Z ZAGADNIEŃ GRAMATYCZNYCH, TECHNIKI WYPOWIEDZI USTNYCH, ROZWIĄZUJEMY ARKUSZE EGZAMINACYJNE.


KURSY INDYWIDUALNE PRZGOTOWYJĄCE DO EGZAMINÓW ÓSMYCH KLAS  Z
* JĘZYKA ANGIELSKIEGO
* JĘZYKA NIEMIECKIEGO
* MATEMATYKI
SĄ TO KURSY REALIZOWANE W OPARCIU O AKTUALNE WYMAGANIA EGZAMINACYJNE I WSPÓLNIE USTALONY PROGRAM.
CENY INDYWIDUALNEGO PRZYGOTOWANIA SĄ ZGODNE Z CENAMI KURSÓW INDYWIDUALNYCH.

KURSY PRZEZNACZONE DLA OSÓB, KTÓRE CHCĄ UZYSKAĆ MIĘDZYNARODOWY CERTYFIKAT POTWIERDZAJĄCY ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO. KURS ROZPOCZYNA SIĘ DIAGNOZĄ POZIOMU ZNAJOMOŚCI JĘZYKA PRZEZ KURSANTA I PRZEWIDUJE PRZYGOTOWANIE GO
O POZIOM/POZIOMY WYŻEJ.
KURSY REALIZOWANE SĄ STACJONARNIE, JAK I ONLINE. PO ZAKOŃCZENIU KURSU SZKOŁA WERYFIKUJE POZIOM WIEDZY KURSANTA I POTWIERDZA GO WEWNĘTRZNYM ZAŚWIADCZENIEM. KURSANT PO ZAKOŃCZONYM KURSIE MOŻE PODEJŚĆ DO EGZAMINU ORGANIZOWANEGO
PRZEZ WYZNACZONE JEDNOSTKI LUB ICH FILIE W KILKU INNYCH MIASTACH POLSKI I OTRZYMAĆ MIĘDZYNARODOWY CERTYFIKAT,
EGZAMINY TEGO TYPU ODBYWAJĄ SIĘ KILKA RAZY W ROKU I SĄ PŁATNE.

CENY KURSÓW PRZYGOTOWUJĄCYCH SĄ OPARTE NA BAZIE SPECJALNIE PRZYGOTOWANEJ OFERTY Z UWAGI NA INDYWIDUALNE POTRZEBY SŁUCHACZY.

INDYWIDUALNY KURS KONWERSACYJNY 
KURS JEST PROWADZONY  100% W JĘZYKU ANGIELSKIM  W OPARCIU O METODĘ DIRECT I PRZYGOTOWANY PROGRAM INDYWIDUALNY Z WYKORZYSTANIEM NAJNOWSZYCH  WYDARZEŃ ZE ŚWIATA, POLITYKĘ I KULTURĘ. KURS PRZEZNACZONY JEST DLA OSÓB, KTÓRE CHCĄ WYKORZYSTYWAĆ JĘZYK ANGIELSKI W ŻYCIU CODZIENNYM. KURS PROWADZIMY NA WSZYSTKICH ETAPACH ZNAJOMOŚCI JĘZYKA A1-C1. CENY KURSU SĄ ZGODNE Z CENNIKIEM LEKCJI INDYWIDUALNYCH.

DLA WAS

W KINGDOM of KNOWLEDGE – ZAJĘCIA PROWADZIMY W OPARCIU O NOWOCZESNE METODY TJ. DIRECT METHOOD- METODA BEZPOŚREDNIA DZIĘKI, KTÓREJ EFEKTY WIDAĆ JUŻ OD PIERWSZYCH ZAJĘĆ. SŁUCHACZE PRZYSWAJAJĄ WIEDZE, AŻ 4 RAZY SZYBCIEJ NIŻ W PRZYPADKU METOD STANDARDOWCH. W PRACY Z DZIEĆMI NADAL WIELKĄ WAGĘ PRZYKŁADAMY RÓWNIEŻ DO SPRAWDZONYCH METOD JAK GAMIFIKACJA, OPIERAJĄCYCH SIĘ NA WYKORZYSTANIU RYWALIZACJI DO WZMACNIANIA MOTYWACJI DO ZDOBYWANIA WIEDZY.

ZAPEWNIAMY WSZYSTKIE NIEZBĘDNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE.
KAŻDA PIERWSZA LEKCJA W KINGDOM OF KNOWLEDGE JEST LEKCJĄ BEZPŁATNĄ. TO NA PIERWSZEJ LEKCJI OKREŚLAMY POZIOM ORAZ POTRZEBY NASZYCH SŁUCHACZY. PREZENTUJEMY TECHNIKI NAUKI W NASZYM KRÓLESTWIE WIEDZY.
NA NASZYCH SŁUCHACZY  CZEKA PYSZNA KAWA
I HERBATA W KĄCIKU KAWOWYM A DLA SPRAGNIONYCH WODA Z DYSTRYBUTORA. 

-10%- ZAPIS W WAKACJE LEKCJE INDYWIDUALNE
-20%- ZAPIS W WAKACJE LEKCJE  W GRUPIE
(rabat łączy się z innymi rabatami tylko do wysokości -30%)

-10%- DUORABAT– Rodzinny zapis dwóch osób
lub jednej na dwa przedmioty.
-10%- VIP–  Rabat przysługuje posiadaczom Złotej Karty 2023/2024.
*rabaty nie dotyczą kursów przygotowujących do egzaminów.
*Wszystkie rabaty łączą się ze sobą, chyba że wyłączenie wskazane jest w rabacie.
*W KINGDOM of KNOWLWDGE zapłacisz przelewem, kartą oraz gotówką